GRENLAND OG OMEGN

ASTRONOMISKE FORENING

 

STIFTET 1986          OBSERVATORIUM PÅ HOFSTEIN GÅRD          ÅRGANG 20  2006

 

 

ÅRSBERETNING FOR 2005

 

I 2005 har det vært avholdt 5 Styremøter og 9 medlemsmøter inkl. grillaften på observatoriet. Styret har også i år fungert veldig bra, men vi har kun vært 4 medlemmer.  Det antallet bør nok for fremtiden være litt høyere.    Vi har også arrangert observasjonskveld for 50 fornøyde elever ved Herre Barneskole, samt 50 speidere fra evengeliehuset i porsgrunn.

 

Selv om formannen fikk kommunen til å hugge trær ved observasjonsplassen vår på Vestre Gulset, så har det i 2005 ikke blitt så mange observasjoner på foreningen.  Styret har i år først og fremst konsentrert seg om å få orden på søylen på observatoriet. Det ble gjennomført en del dugnader på vårparten med godt oppmøte. Etter at gulvet var revet opp ble murerarbeidet av den nye søylen gjennomført på forsommeren og høsten. Monteringen ble boret fast til den ferdige søylen seint på høsten. Noen bord på veggene og kuppelen ble byttet og litt malingsarbeid har også blitt utført. Thor har ordnet med ny brukt PC for oss der ute.  Den gamle streiket da Robert og Bjørn skulle pol justere monteringen. Denne er fremdeles ikke finjustert, bare grovinnstilt etter sola. Foreløpige ”banke” tester viser at vibrasjonene i selve søylen er kraftig forbedret, så forhåpentligvis har det vært verdt innsatsen. Gulvet har også blitt lagt nytt, nå med laminat på toppen.  Styret vil få takke medlemmene for innsatsen.

 

Medlemsmøtene har blitt gjennomført med forskjellige temaer. Det har blant annet vært foredrag om Vårens planeter v/Kristian, Messier objekter v/Alexander, Solformørkelser v/Per Morten, Gresk mytologi knyttet til stjernebildene v/Tom, månene i solsystemet vårt v/Jon Inge og sol seiling v/Bjørn.  Det har blitt vist astronomi film og vi har hatt månedens konkurranser.  Diverse teleskop og prismekikkerter har også blitt vist.

 

Alexander har iverksatt et større arbeid med å lage en månedlig utgave av hva som finnes å observere på himmelen. På de 4 siste medlemsmøtene har disse blitt presentert av ham selv. Og presentasjonene har deretter blir sendt på e-post til medlemmene.

 

Det har også vært gjennomført en forelesning om fordeler og ulemper med de forskjellige okulartypene hos N.J. Opsahl på Lie.  Natursti ble gjennomført på sommer avslutninga.

 

Websiden vår blir fremdeles iherdig ajourført av Robert, noe styret er veldig godt fornøyd med.

 

 

Bjørn Roheim & Jon Inge Hanger

 

STYRET FOR 2005

Formann:                               Jon Inge Hanger

Kasserer/Nestformann:       Alexander Opsahl

Sekretær:                                Bjørn Roheim

Styremedlem:                        Per Morten Johnsen

 

Varamedlem:                          Kristian Aas

Varamedlem:                          Geir Gaustad

 

ANDRE VERV

Valgkomité:                           Lasse Monge

Revisor:                                 Magne Tollefsen

Redaktør:                               Robert Gibala

GAF veven:                           Robert Gibala