Årsmøte GAF 5. februar 2008

 

    Formann ønsket velkommen.

    Ingen innsigelser til innkallingen.

    Valgt referent: Bjørn Roheim.

 

Årsberetning:

Ble lest av Bjørn. Godkjent av møtet.

 

Regnskap:

 Vi har gått litt i underskudd i år pga innkjøp av utstyr til observatoriet og reparasjon av kuppelen. Regnskapet er revidert av revisor uten merknader og ble godkjent av møtet.

 

 

Valg:

Magne går ut som styremedlem og Kristian kommer inn.

Per Morten går ut som styremedlem og Jan Petter kommer inn.

Magne går inn i valgkomiteen sammen med Lasse.

Det var ingen benkeforslag på andre kandidater enn de som valgkomiteen hadde komme fram til. Det ble stemt over alle aktuelle kanditater og alle ble valgt enstemmig.

 

Se det nye komplette styret nedenfor.

 

Formann for nok et år:         Jon Inge Hanger

 

Styremedlem:                       Alexander Opsahl

Styremedlem:                       Bjørn Roheim           

Styremedlem:                       Thor Gulbrandsen

Styremedlem:                       Jan Petter Eskilt

Styremedlem:                       Kristian Aas 

 

Varamann:                            Per Morten Johnsen

Varamann:                            Geir Gaustad           

 

Revisor:                                 Torbjørn Fredriksen 

Valgkomite:                           Magne Tollefsen

                                               Lasse Monge

 

 

                       

Det var ikke kommet inn noen skriftlige forslag som skulle behandles på årsmøtet.

 

Årsmøte ble avsluttet kl 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøtet kl 20.00.

 

Vi diskuterte muligheten for mere samarbeid med Kragrø

Tom kan betale 2000 i reklameutgifter til klubben. Som skal gå til ny diagonal til Zeiss`en.

Vi diskuterte muligheten for å starte opp en ungdomsgruppe. Problemet er å få en ansvarlig leder.

Jan Petter og Lasse ser på muligheten for å starte opp noe slik og hva det eventuelt vil innebære for oss.

Astronomi_dag foreslås til høsten på Kikkuthytta. Forslag til foredrag til høsten.

Kopernikus, Galilei, Keppler, Leonardo. Alexander lovte å holde ett.

Vi forsøker å få en til å holde foredrag om fotografering