|Møtekalender|

April møte 2000


Tilstede 11 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent: Nina Vesteng.

Ingvar åpnet møte med å ønske alle velkommen.
Kveldens foredrag gikk dessverre ut denne gangen også. (Av samme grunn som på forrige møte.)
Men vi fikk anledning til å diskutere hvordan vi skal legge opp møtene, slik at de blir mer attraktive for medlemmene.

Vi fikk en introduksjon i bruk av PC programmene The Sky og Guide 6.0 av Robert. Og han viste også noen CCD bilder tatt med hovedteleskopet på observatoriet.
Kristin serverte nystekte vafler!