|Møtekalender|

August møte 2001


Tilstede 6 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent:

Offisielt Referat kommer siden.
August møte ble, skal vi si avholdt i den "skjulte". ;-) Det viste seg nemlig at de fleste av foreningens medlemmer ikke viste at det var møte i August. Vi kan kalle det for en kommunikasjons svikt. Og likegodt glemme hele saken. ;-)
Men et slags møte ble det...med kaffe og kaker, det er bestandig godt å treffe folket igjen etter sommeren.