|Møtekalender|

Medlemsmøte, Desember 2002.


Medlemsmøte
Tilstede: Hele 18 stk. :-)
Sted: Nærum.
Referent:

Referat kommer siden....Terje??? :-)

Et standard Julemøte, med mye prat rundt kaffen. ;-)
Ekstra hyggelig var det at så mange hadde funnet veien til møte denne kvelden, hele 18 stk. Det er år og år siden vi var så mange på et møte. Veldig hyggelig og inspirerende! :-)
Vi avholdt som tradisjonen tro, en utloddning. Kristian stakk av med hovedgevinsten, boken Praktisk Astronomi av Magnar Fjørtoft.
Husker jeg ikke mye feil, så fikk foreningen inn ca. 1500kr!! Utrolig og kjært er det i en slunken foreningskasse!
Alt i alt en hyggelig kveld, selv om vi tok opp et såpass alvorlig tema som hva som skal skje videre med foreningen.