|Møtekalender|

Medlemsmøte 2 desember 2008


Sted: Nærum grendehus
Referent: Bjørn Roheim

Medlemsmøtet 2. Desember 08.
Selv om det er astronomi som normalt står øverst på programmet vårt når vi har våre medlemsmøter på Nærum går vi ikke av veien for å høre om andre fine naturopplevelser heller. Jan Petter holdt denne gangen foredrag om sin tur sammen med tre andre kamerater til Elgsjø i Canada, “I Helge Ingstads fotspor”.

Dette var et fantastisk foredrag med mange fine bilder. Vi fikk gjennom foredraget oppleve et rikt dyre og fugleliv i en fantastisk natur. Men tilsynelatende synes nok noe av oss tilhørere at det til sine tider også så ganske slitsomt ut med mange tunge økter.
Jan Petter fortalte også om nordlys som han aldrig før hadde sett maken til. Dette stakte seg over hele himmelhvelvingen, denne bar heller ikke preg av lysforurensning med mer enn tusen km til nærmeste sivlisasjon. Vi takker igjen Jan Petter for et kjempefint foredrag.

Etter foredraget spiste vi Pizza og drakk brus. Det ble ikke tid til konkurranse denne gangen.

Jon Inge orienterte om at styret på siste møtet hadde foreslått å opprette en egen optikgruppe som skal ta seg av ting i foreningen som omhandler dette, som f.eks .innkjøp av nytt utstyr. Sammensetningen er ikke helt klar ennå.

Møte ble avsluttet 21.30