|Møtekalender|

Dugnad 2001


Tilstede 4 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent: Robert

I år så valgte styret å avholde sommeravsluttning med grilling og dugnad på samme dag. Lørdagen 9 Juni.
Vi la opp til et ganske ambisiøst opplegg, medlemmene ble oppfordret til å ta med familemedlmmer, venner og kjente. For både litt jobb og mye kos, med som sagt grilling og natursti mm. Det ble med forhåpningen... ;-)
Dessverre så ble vi bare tre stk. Ingavr, Torbjørn og Robert. Det var naturlig nok noe begrenset hva tre stk. kunne klare. Hovedsaklig så brukte vi tiden frem til grilligen i 14-tiden til å fjerne løvtrær som har vokst opp rundt observatoriet de siste årene. Deriblant som dere kan se av bildene, bjørke trærene som stod foran inngangen til Obsen. (Første bilde.)
På en tidligere avholdt kvelds dugnad, ble det ryddet på og langs stien opp til Observatoriet, samt å bygge en ny utgave av grillen. (Så den var klar til stor innrykket vi forventet på hoved dugnaden - lite viste vi da!?) ;-)

Vi fikk også besøk av Trond Erik Hillestad, redaktøren i bladet Astronomi (NAS). Trond Erik var på en liten rund reise. Først et besøk hos oss, deretter bar turen ned til Sveinung i Larvik (Følge med i Astronomi!). ;) Før han dagen derpå tøffet oppover til Kongsberg for å få med seg Kongsbergs Foreningens sommeravsluttning på Mandagen.
Synd at ikke flere av våre medlemmer kunne komme på sommeravsluttningen/dugnaden, så Red. i Astronomi kunne få et mer "riktig" ;) bilde av oss!!!

Trond Erik besøkte Trondheims foreningen i fjor, på bildet til venstre forteller han og viser bilder fra besøket hos Trondheims foreningen. Veldig interessant var det, å både se og høre litt om hva de driver med der oppe!!! :-)

Rundt kl. 17 etter at vi hadde grillet, pratet og spist oss stapp mette - avslutte vi dugnaden for denne gang. Unødvendig å si kanskje, men mye arbeide gjenstår før neste sesong. Mye av det vi hadde planlagt å utbedre under dugnaden ble det ikke gjort noe med. Innvendig vask av bygget, motorisering av kuppel, søyle forbedringer, rense teleskop optik, legge opp strøm til søylen mm. Maling av bygg MÅ forøvrig gjøres neste år... Vi får håpe at enkelte har tid til å ta i et tak eller to ute på obsen. i løpet av sommeren.

Observatoriets nye profil sett fra stien - merk. de fine men akk så alt for stor bjørke trærne er nå vekk som dere kan se.