|Møtekalender|

Februar møte 2000


Tilstede 12 stk.
Sted: Nærum.
Referent: Nina Vesteng.

Møtet ble åpnet av Magne T. som ønsket alle velkommen.
Foredraget som Robert skulle holde, ble dessverre ikke noe av, da vi manglet overheaden!
Men praten gikk ellers livlig, og vi diskuterte flere emner, bla. tidevanns krefter i forbindelese med 5 mai 2000 da "nesten alle" planetene står på linje, noe som i følge enkelte "forstå seg påere" vil føre til verdens undergang. Dette ble selvfølgelig motsagt på det sterkeste!!! Med eksempler på tidevann kreftene hver enkelt av planetene innvirker på solsystemet - enkeltvis og kreftene til sammen.

Ellers hadde Magne laget en spørrekokurranse, som alltid slår godt ann blandt medlemmene.
En fin kveld.