|Møtekalender|

Januar møte 2001


Tilstede 10 stk.
Sted: Nærum.
Referent: .

Offisielt Referat kommer siden.
Møtet ble som sagt avholdt ute på Nærum.
Tom Erikssen holdt en foredrag om månedens stjernebilde, Orion.
Senere orienterte og demonstrerte Robert litt om Celestrons "nye" teleskop serie; NexStar. Etter kaffen og kaker, ble det en avholdt en spørre konkurranse ved Ingvar.
Tom, foredrag om Stjernebildet Orion Sosialt samvær under kaffen