|Møtekalender|

Mai møte 2000


Tilstede 10 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent: Nina Vesteng.

Tom Erikssen gav oss et interessant foredrag om Astronomiens historie. Fra de gammle Grekere, via Tyco Brahe, Kepler og til Galileo Galilei. Den første til å rette kikkerten mot stjernehimmelen.
Galileo fikk stor motstand fra presteskapet, ble lyst i bann, som først ble opphevet i 1986.

Fikk fikk også diskutert dugnad og sommer avsluttning.