|Møtekalender|

Medlemsmøte, 15 November 2000.


Tilstede: 11 stk.
Sted: Nærum.
Referent:

Del to av foredraget; Instrument baserte observasjoner ved Robert Gibala. Hvordan foreta Spektroskopisk observasjoner, utstyr mm.
Informasjon om meteorsvermen Leonidene den 17-18 November ved Kristian Aas. Spørre konkurranse ved Torbjørn Fredriksen.
Kaffe og kaker mm.
Offisielt Referat kommer siden...