|Møtekalender|

Oktober møte 2001


Tilstede 7 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent: Tom

Møte ble avholdt den 24 Oktober kl.19.
Astronomiens dag ble bestemt utsatt til 22 Januar. (det er viktig å ha planetenes posisjon så gunstig som mulig.)

Kristian orienterte om lysforurensing i Grenland. En viktig sak for oss amatørastronomer, men også for Grenlands innbyggere generellt.