|Møtekalender|

Medlemsmøte 12 Oktober 2004


Foto: Robert og Jon Inge.
Referent: Jon Inge.
Sted: Nærum Grendehus.
Tilstede: 13 stk.
Kristian, Hilde, Tone, Hege, Robert, Lasse, Alexander, Anne Kari, Gunnar, Per, Tom, Geir & Jon Inge.

Foredrag v/Jon Inge Hanger.
Undertegnede holdt, om jeg så skal si det selv - et meget godt og engasjerende foredrag om stjernehoper. :-) Det ble skilt mellom åpne hoper og kulehoper. Det ble også vist eksempler av disse på overhead.

Månedens bilde v/Kristian Aas.
Bildet var av Saturn. Tatt fra Bambleobservatoriet, med C11 teleskopet. Bildet ble tatt kl.24.00 30/12-04 m/videokamera, de beste enkeltbildene fra en video sekvens ble valgt ut og stakket. Det var da planeten var på sitt beste. Bildet viste de forskjellige skybeltene, Cassinis deling, samt A,B og C ringen. Kjempebra Kristian.

Månedens teleskop v/Geir Gaustad.
Meade 127mm Maksutov-Cassegrain, med Autostar GOTO system.
Teleskopet er veldig bra på planeter, dobbeltstjerner og Månen. Geir ville ha minimum en 5", men samtidig skulle den være portabel. Beste observasjon var på månen da han tidligere i høst var på himmelen. Portabel, men han savner en rødpunktsøker. Geir har selv laga en dugelig dugghette.

Alexander Opshal sa han hadde laga nok en "lett" konkurranse. Mitt lag tapte som vanlig. Nå fant vi imidlertid ut, at årsaken var at Hege's lag juksa. Typisk! De har sikkert juksa hele tida. ;-)

Etter deilige kaker& kaffe, samt brus til de yngste, sa vi takk for oss.