|Møtekalender|

September møte 2001


Tilstede 9 stk.
Sted: Observatoriet.
Referent:

Offisielt referat kommer siden.
Møte ble avholdt den 19 September kl.19.
På programmet stod, diverse Astro nyhter ved Robert. Torbjørn ga oss en introduksjon i bruk av Astromasteren på 11".
Astromaster, er digitale stillingssirkler med innebygd database på rundt 12 000 objekter.

Som vanlig ble det konsumert litt kaffe og kaker.