| Observatoriet | Historien | Bilder | Astrobilder |


Observatoriets historie
Som så mange Astronomi foreninger både før og etter oss, så drømte også vi om å få realisert drømmen om et eget forenings Observatorie. Etter en intens periode på 2-3 år, hvor vi brukte tiden til å skaffe penger, og finne et egnet sted for selve bygget. Så begynte tingene å falle på plass alt i November 1988, i og med det - at selve plassen for Observatoriets plassering var funnet og ble bestemt.
Observatoriet ble tegnet av Svein Erik Thommassen, og det ble søkt om byggnings tillatelse. Noen som ble innvilget etter bare 14 dager.
Faktisk så var ett av de "største" problemmene å bli enige om hva slags teleskop som skulle plasseres i Observatoriet. Etter mye debatt, hvor vi var inne på større refraktorer, Newton og div. andre løsninger, så falt valget på en 7" Zeiss Maksutov. Men imidlertid så viste det seg i ettertid at dette teleskopet ble så mye dyrere enn først antatt. Vi valgte derfor å gå for vårt andre valg, en Celestron Ultima 11". Som fortsatt er vårt hoved teleskop.

Første spadtak ble tatt den 7 Mai 1989, alt i begynnelsen av Oktober samme år hadde vi passert godt over 900 dugnads timer. Observatoriet var under tak, og så godt som ferdig utvendig, men det manglet fortsatt litt arbeid innvendig. Kuppelen var heller ikke påbegynnt på det tidspunkt.
Men siden vinteren nærmet seg, så valgte vi å konsentrere oss om å bygge kuppelen. Selve kuppel tårnet ble dekket til med preseninger for vinteren.
Kuppelen ble tegnet av Arvid Fjørtoft. Selve kuppelen ble bygget hjemme hos Svein Erik. Siden kuppelen med en diameter på 3,3 meter - måtte gjennom en standard dør etter at den var ferdig. Derfor måtte vi bygge den med mål for øyet at den måtte bygges og demonteres for deretter å monteres sammen igjen ute på Observatoriet. Planen lykkes, og kuppelen var ferdig etter ca. 2,5 måned. Den 21.04.90 ble kuppelen montert opp i regnvær, i løpet av bare 2-3 timer! Kuppelen ble så dekkt til med presenninger, da den ikke var malt på det tidspunkt.
En strålende solskinns dag ble spantene forsterket utvendig med glassfiber, og malt. Innvendig lakkering av kuppelen ble foretatt i Juni, med en musevåk høyt svevende rett over kuppelen.
Selve teleskopet ble montert opp en kveld i midten av August 1990. Og teleskopet fikk sett "First light" derfra.

I 1992 gikk vi til innkjøp av en 4" Zeiss refraktor, og et fundament til den ble støpt den 23 Mai. I løpet av August bygget vi en 3,2 meters kvadratrisk observasjons plattform rundt fundamentet, med en dertilhørende gangvei.

I 1997 gikk vi forøvrig til innkjøp av en ny montering til Zeissen, en ekvatorial Quan Seng german montering. (Nå skrotet.)

I 2005 var det på høy tid å forsterke søylen. De innvendige lett veggene i tre i tårndelen ble revet, gulv brutt opp. Naturlig nok så tar slikt arbeide tid men senere samme høst så ble da de nye veggene i leca ferdige, og søylen ble dermed avstivet og langt bedre!

Etter mange års tro tjeneste, så begynt gaffel monteringen å slite. Vi følt at tiden var moden på å skifte den ut med en ny og gjerne datastyrt montering. Foreningen har ikke mye penger. Men noen medlemmer var med på å spytte inn litt. Dermed kunne vi kjøpe inn en EQ6 Pro montering. Monteringen ble satt opp i løpet av høsten 2007.

I Oktober 2010 var vi så heldige å få innvillget en søknad om støtte til innkjøp av en ny refraktor, en Williams Optic 132 FLT. Innkjøpet ble dekket i sin helhet av DNB NORs fond.

Vår forman gjennom mange år, Tom Erikssen ga seg forøvrig ikke. ;-) Etter flere vellykkede søknader så har vi blant annet gått til innkløp av en 12" datastyrt Dobson speilkikkert. Denne er til utlån, samt til bruk ved skole og publikumskvelder.
Som om ikke det var nok, så fortsatte pengedrysset vår vei! :-) Etter nok en vellykkede søknad, så var en ny og større datastyrt - en Skywatcher EQ8 teleskopmontering ankommet! Pengedrysset fortsatte, og i februar 2014 så mottok vi vårt nye hovedteleskop - en Celestron 14" EDGE HD.
Den 15 Mars 2014 ble den store dagen. Både EQ8 monteringen ble plassert på søylen (Stor takk til Kenneth B for søyleadapteret!), samt at både C14 og WO132 ble montert opp!

Men igjen så regnet pengene over oss, så høsten 2014 bestilte vi og mottok en Skywatcher 150mm refraktor. Søylen ute på plattingen kunne i sin daværende form ikke bære ett så stort teleskop.
Etter en dugnad forsommeren 2015, ble det støpt en betong forsterkning rundt den gamle metall søylen. Den gamle Quang Seng monteringen ble skrotet, og vår gode gamle EQ6 ble montert opp på den modifiserte søylen for å bære 150mm teleskopet.

Stay tuned!